منو

محتواهای با تگ « سرور33 »

اطلاعیه ورود کتیبه سرور 33 نبرد جهانی

با رسیدن به روزهای پایانی سرور 33 نبرد جهانی، گینگیزها کتیبه افسانه ای خود را از سرزمین های دور به همراه لشکریانی انبوه به سمت شهرهایشان حرکت داده اند و پنج شنبه 9 شهریور حدود ساعت ۱۶ کتیبه جاودان با گارد محافظ آن وارد شهرهای گینگیزها خواهد شد.

ادامه مطلب