منو

محتواهای با تگ « شیطان پرستی »

پلیس‌بازی‌ جواب نمی‌دهد؛ نیازمند کار ایجابی هستیم.

معاون ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای گفت: با پلیس‌بازی و ریختن در مغازه‌ها و جمع‌آوری بازی‌های غیرمجاز موفق نخواهیم شد مگر آنکه مردم متوجه این خطر شوند.

ادامه مطلب