منو

محتواهای با تگ « اتمام سرور »

اتمام سرور 22 نبرد جهانی عصرپادشاهان

سرور 22 نبرد جهانی بازی عصرپادشاهان که در طی روزهای اخیر کتیبه آن وارد سرور شده بود؛ سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ نابود شدند و بازیکن .ciiia. توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر داش ciiia و رفقاش ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم terror train و اتحاد ƲαƖƖєу OƑ ƬHƐ ƜσƖνєѕ ثبت شد.
 

ادامه مطلب