منو

محتواهای با تگ « انجمن گیم ایران »

راه‌اندازی رشته کارشناسی بازی‌سازی در دانشگاه اصفهان

دبیر همایش «بازیهای رایانه‌ای، فرصت ها و چالش ها» گفت: به زودی رشته کارشناسی بازی‌سازی در دانشگاه اصفهان راه اندازی می‌شود.

ادامه مطلب