منو

محتواهای با تگ « Scratch Build »

پرسش و پاسخ با Gary Murphy بهبود دهنده کیس‌های بازی

گَری مورفی (Gary Murphy) دو بار برنده ی مسابقه ی Mad Reader Mod شده است. بهینه سازی QuakeCon 800D بر روی جلد ماهنامه آگوست سال ۲۰۱۳ قرار گرفت و بهینه‌سازی دیگر او با نام Toxic Envy به همراه دو بهبود از دو برنده ی دیگر رویداد QuakeCon همان سال به صورت مشترک بر روی جلد شماره سپتامبر ۲۰۱۴ چاپ شُد. بهبود دیگر گَری مورفی با نام BAWLS به عنوان بهترین مقاله در رویداد DreamHack Austin سال ۲۰۱۶ و به عنوان دومین مقاله ی برتر در QuakeCon همان سال (در گروه بهبود کِیس یا Case Mod) برگزیده شد.

ادامه مطلب