منو

محتواهای با تگ « جاودان »

اتمام سرور 18 نبرد جهانی عصرپادشاهان

همان طور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد D R A G O N​ نابود شدند و بازیکن m..dragon توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر MOHAMMAD_RAMIN Z​​​​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم m..dragon و اتحاد D R A G O N​ ​ ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

ادامه مطلب